Snydekoder til den 20. Partikongres

Alle de vigtigste spørgsmål som vi kommer til at krydse af og forhåbentlig få svar på under partikongressen i næste uge

Xi Jinping 习近平:

10.000 kroner spørgsmålet: Fortsætter Xi i en kontroversiel tredje periode? For at Xi kan fortsætte i en tredje periode som Kinas leder, skal han bryde tre normer eller ‘regler’, der siden 1990erne har været kutyme blandt lederskabet: 1. Xi er 69 år gammel – partiets ‘pensionsalder’ er 68, (Mao Zedong 毛泽东 døde i en alder af 82 år) 2. Xi har ophøjet sine allierede til toppen af partiets magtorganer i strid med interne systemer og regler. Det har skaffet ham den støtte, der skal sikre, at han kan fastholde sin magtposition i partiet og endda styrke den, 3. Xi har ingen efterfølger, hvilket man under tidligere omstændigheder har haft kørt i stilling på partikongresser.

Titler: Får Xi titlen som formand for partiet? Får Xi titlen som folkets leder 人民领袖? Eller måske begge – eller noget helt tredje?

Efterfølger: Vil der være indikationer på hvem, der efterfølger Xi som partisekretær? De fleste iagttagere tipper, at en genudnævnelse af Xi betyder, at vi ikke kommer til at se en klar efterfølger.

DARK HORSE: Laver Xi en Dark Horse og træder ned fra partisekretærrollen og indtager en anden mere magtfuld titel og rolle i partiet?

Partiet + normer + politbureauet:

Hvad kommer der til at ske på de vigtigste politiske områder, og hvem besætter de vigtigste topposter?

Li Keqiang 李克强: Træder Li Keqiang tilbage fra premierministerposten? Træder han måske helt ud af politbureauets stående komite? Det er markant, fordi Li er en af de partimedlemmer, der støtter en mere markedsorienteret linje, end Xi har lagt for dagen.

PREMIERMINISTER: Hvem bliver premierminister efter Li Keqiang? Det er en uhyre vigtig post, der rangerer som nummer 2 i partiet. Li Keqiang er blevet opfattet som en svag premierminister, men rollen er stadig en af de vigtigste i partisystemet.

ØKONOMISK TOPEMBEDSMAND: Hvem efterfølger Liu He 刘鹤, Kinas økonomiske topplanlægger? En mulig efterfølger er He Lifeng 何立峰, der er leder af den magtfulde Nationale Udviklings og Reform Kommission 发改委. Det er vigtigt, fordi det er under denne post, at den praktiske planlægning og udførelse af økonomiske planer finder sted – også hvad angår udenlandske firmaer.

PENSIONSREGLER: Vil ’67 op 68 ned’ reglen blive overholdt? Det er en uformel regel, der er blevet overholdt ved tidligere kongresser for at undgå at partitoppen ender med kun at bestå af gamle evighedskandidater, der sander til i toppositioner. Er man 67 år gammel kan man godt fortsætte en periode i toppen af partiet, er man modsat 68 år gammel, betyder det, at man skal på pension.

UDENRIGSMINISTER: Hvad kommer der til at ske med Kinas udenrigsminister Wang Yi 王毅, der er over pensionsalderen i partiet? Får Kina en ny udenrigsminister? Mulige kandidater til at overtage denne post er den nuværende leder af Taiwan Affairs Office, Liu Jieyi 刘结一. En anden er den nuværende øverste viceudenrigsminister Ma Zhaoxu 马朝旭, som for nylig understregede behovet for en såkaldt “diplomatisk kamp” for at beskytte Kinas interesser. Wang Yi har været en markant udenrigsminister, der har stået for at forvalte end stadig mere hård tone internationalt.

OPPONERING MOD XI: Kommer vi til at se nogle betydelige signaler fra opponerende medlemmer internt i partiet mod Xi? Der har været en del spekulation om dette emne op til partikongressen, men det er stort set umuligt at verificere for udenforstående.

CENTRALKOMITEEN: Hvordan bliver kompositionen af Centralkomiteen? Dette er toppen af partiet, hvor både viceministre, ledere af statsejede virksomheder, universiteter og des lige sidder. Alt peger på, at Xi vil forsøge at få sine loyale støtter til at besætte så mange pladser som muligt.

LIGESTILLING: Eller mangel på samme… Der er meget få kvinder i kinesisk toppolitik. Derfor er spørgsmålet om Shen Yiqin 谌贻琴 og/eller Shen Yueyue 沈跃跃 kommer ind i politbureauet som den/de eneste kvinder?

POLITBUREAUET: Forbliver politbureauets stående komite med at være 7 personer, eller bliver det lavet om til 5 eller måske 9 personer?

PARTIFORFATNING:

Bliver Xis teorier forkortet til Xi Jinping Tankegang 习近平思想 og skrevet ind i partiets forfatning? Det vil formelt sætte ham op på siden af Mao Zedong og Deng Xiaoping 邓小平, i partiets grundlæggende dokument. Kommer de to resolutioner 两个确立 ind i partiforfatningen? Dette begreb dækker ganske enkelt over, at man sikrer, at centraliseringen af magt omkring Xi skal fortsættes fremadrettet. Kommer vi til at se en mere formaliseret indsættelse af intentionen om at tilbageerobre Taiwan med magt i partiforfatningen? Meningen med dette skulle være at sikre, at selv efter Xis død vil partiet fortsætte retningen mod genforening med Taiwan og dermed undgå, at fremtidige politikere bevæger sig væk fra denne politiske linje.

SKYGGEGREVEN: Hvad kommer der til at ske med Wang Qishan 王岐山? Wang er Xis magtfulde allierede, der har stået bag de store anti-korruptionskampagner over det sidste årti. Wang figurerer ofte på billeder med politbureauets stående komite, selvom han ikke sidder i komiteen længere.

COVID-19: Kommer vi til at se en ændring i den dynamiske nultolerance-strategi 动态清零 overfor COVID? Mange håber på, at der vil ske ændringer efter partikongressen er afsluttet.

XINJIANG: Er der indikationer på den videre strategi ift. Xinjiang? Hold øje med, hvad der sker med Ma Xingrui 马兴瑞 og Chen Quanguo 陈全国. Chen anses for at være arkitekten bag den højteknologiske totalitære undertrykkelse, der har fundet sted i provinsen de sidste fem-seks år af det muslimske mindretal, uighurerne.

KLIMA OG GRØN ENERGI: Vil der være indikationer på nye tiltag inden for kinesisk energi-og klimapolitik fremadrettet? Kina har stået for en markant grøn dagsorden, men grundet flere kriser over det sidste års tid, har man sat dele af den ambitiøse, grønne omstilling i bero.

FÆLLES VELSTAND: Vil Xi nævne dette som et øget fokus fremadrettet? Uligheden i det kinesiske samfund er et voksende problem for mange helt almindelige laobaixing kinesere, men reel omfordeling af velstand er en dyr sag, især på et tidspunkt hvor den kinesiske økonomi er udfordret.

RUMFART/FORSVARSTEKNOLOGI: Kommer ledere fra rum-og forsvarsteknologi projekter til at komme ind i politbureauet? Xi har presset på for at kunne fremvise store prestigefulde teknologiske projekter, som bl.a. en Mars-rummission og hypersoniske missiler. De partimedlemmer, der står bag disse projekter, kan stå stærkt i feltet for at sikre forfremmelser.

ANTI-KORRUPTION: Hvordan kommer lederskabet af partiets anti-korruptionsorgan, kaldet Den Centrale Komission for Disciplins Inspektion 中央纪委, til at sammensættes under kongressen?

KALENDER: Kronologi for den 20. Partikongres

POLITIK OG KONGRES: Partikongressen finder sted fra d 16. til d 23. oktober og varer normalt syv dage. Xi Jinping fremlægger en arbejdsrapport, der opsummerer de sidste fem års resultater. Den vil højst sandsynligt også inkludere nogle af de fremadrettede politiske retningssnore. Talen forventes at vare omkring 4 timer, og bliver holdt søndag den 16. oktober. Forvent masser af live-tweetende journalister og hot-takes. Udkastet til rapporten udsendes på dag ét, men den endelige version offentliggøres først efter, at den er godkendt af centralkomiteen, og når kongressen er afsluttet.

LEDERNE FOR DE NÆSTE FEM ÅR: Den 23. oktober 2022 finder det første plenum i den 20. kongres sted hvor der ‘vælges’ medlemmer til Politbureauet, der derefter ‘vælger’ medlemmerne af Politbureauets Stående Komité – centralkomiteens-sekretariat, de militære ledere, samt anti-korruptionsorganet CCDI’s stående udvalg. Dette er dagen hvor Kinas ledere for de næste fem år fastsættes.

Leave a Comment